“I got 99 bobby pins, but I can’t find 1..!”
How to use bobby pins- correctly

Bliver du nemt frustreret over hårnåle?

Mange synes aldrig at de holder på noget eller glider ud af håret. Det kan måske skyldes at du bruger dine hårnåle forkert. Jeg har samlet lidt tips til hvordan du bruger hårnålene bedst.

1#
Det er en rigtig god ide at bruge hårnåle af god kvalitet. Jeg synes, at der er stor forskel på billige hårnåle og hårnåle af god kvalitet. Hårnåle af god kvalitet holder bare bedre.
Derudover kan det også være en god ide at købe nogle matte hårnåle. De er knap så glatte og de skinner ikke, og derfor er de også nemmere at skjule i håret.

2#
Den fejl man tit laver er, at man vender hårnålen forkert.
Hårnålens bølgede side skal vende ind mod hovedet. Det gør at den får et meget bedre greb.

3#
For at  give hårnålene et endnu bedre greb, kan du spraye dem med en tør-shampoo, hårspray eller teksturspray før du bruger dem. Det giver et bedre greb om håret og hjælper med at din opsætning forbliver på plads.

4#
Mange bruger tænderne til at åbne hårnåle med. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Tværtimod så ødelægger det spændstigheden i hårnålen, som gør at hårnålene bliver løs og så er det egentligt heller ikke så lækkert.
Hårnålene er allerede bygget til at glide ind i dit hår, så udnyt det.

5#
For at fæstne en hårnål bedst muligt, skal du bruge “låse” teknikken således at du ikke behøver at bruge en masse hårnåle.
Hårnålens åbne ende skal vende mod den retning som håret er trukket. Derefter drejer du nålen så den åbne ende vender i samme retning som håret. Skub dernæst hårnålen ind mod dit hoved for at sikre den. Hvis det strammer i dit hår så er hårnålen sat korrekt i.
Gentag indtil du har det ønskede resultat.


“I got 99 bobby pins, but I can’t find 1..!”
How to use bobby pins- correctly

Do you easily get frustrated with bobby pins?
Many never seem to able to make the bobby pins work. This might be caused by that they are used in a wrong way. I have some tips for you on how to use the bobby pins in the best possible way.

1#
It’s a good idea to use bobby pins of good quality. I think there is a big difference between cheap bobby pins and the ones in good quality. Basically I think the ones in good quality just lasts longer.
Additionally, it can also be a good idea to buy some matte bobby pins. They are less smooth and they are not as shiny and that makes them easier to hide in the hair.

2#
One mistake we often do is that we turn the bobby pin the wrong way. The wavy side of the bobby pin has to be against you head. That gives the bobby pin a better grip on the hair.

3#
To give the bobby pin an even better grip you can spray it with, dry shampoo, hairspray or a texture spray before using it. It provides a better grip on the hair and it helps to remain the styling in place.

4#
Don’t use your teeth to open the bobby pin. It is not the right way to open it.
You will damage the elasticity of the bobby pin, which makes the bobby pin more lose, and also it is not so delicious. The bobby pin is already built to slide right into your hair.

5#
To attach a bobby pin as best as possible you could use the “lock” techniques. In that way you do not have to use a lot of bobby pins.
The open end of the bobby pin has to face the direction of where the hair is pulled. Then turn the pin so that the open end is facing the same direction as the hair. Push the bobby pin against you scalp to ensure it. If it tightens in your hair then you did it correctly.
Repeat until you have the desired result.